Blue P วิเคราะห์ที่BESSY II

ในปีพ. ศาสตราจารย์ 2562 ธาตุฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้าได้รับความมีประสิทธิภาพจากสารระเหยทอง แต่เฉพาะตอนนี้เราทราบแจ่มชัดว่าวัสดุที่ได้ผลสำเร็จเป็นฟอสฟอรัสสีฟ้า ดังนี้กลุ่มจาก HZB รอบ Evangelos Golias ก็เลยได้วิเคราะห์ส่วนประกอบของวงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ BESSY II พวกเขาสามารถวัดโดยการวิเคราะห์สเปกโตรสโคปแบบมุมเพื่อขจัดปัญหาการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในแถบความจุของมันซึ่งกำหนดวงเงินต่ำสุดสำหรับช่องว่างแถบธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้า

ส่วนประกอบแถบที่ได้รับอิทธิพลจากพื้นผิว

พบว่าอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอมของอะตอมอะตอมของอะตอม ซึ่งจะมีผลต่อความประพฤติปฏิบัติของอิเล็กตรอนในธาตุฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัส เป็นผลให้ด้านบนของแถบความจุที่ระบุด้านหนึ่งของช่องว่างของวงดนตรีครึ่งหนึ่งตัวนำสอดคล้องกับการคาดการณ์ทางด้านทฤษฎีเกี่ยวกับตำแหน่งพลังงานของมัน แต่ว่าจะเปลี่ยนไปบ้าง

Outlook: 
แอ็พพลิเคชัน optoelectronic

จนกระทั่งช่วงนี้นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้ธาตุฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสดำเพื่อกำจัดชั้นบางที่เป็นอะตอม” ศ.จ.Oliver Rader หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์ของ HZB ของ green spintronics อธิบาย แม้กระนั้นยังไม่มีองค์ประกอบฟลูออรีนสีฟ้าของรังผึ้งรวมทั้งเหนือสิ่งอื่นใดที่ไม่อาจจะปลูกได้โดยตรงบนวัสดุผิวงานของเราไม่เพียงแค่ แต่ว่าบ่งบอกถึงถึงโภคทรัพย์ของสิ่งของทั้งสองชนิดของฟอสฟอรัส allotrope ทั้งสองประเภทนี้แค่นั้น ไฮไลต์ผลกระทบของพื้นผิวรองที่มีต่อความประพฤติปฏิบัติของอิเล็คตรอนในธาตุฟอสฟอรัสสีฟ้าซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับเพื่อการดัดแปลงงานทางอิเล็กรอนิคส์ 

Facebook Comments